Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 

opieka wytchnieniowa

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie do 08.11.2022 r. prowadzi nabór wniosków potencjalnych uczestników Programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 
– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
– osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

poprzez możliwość udzielenia doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Gmina Żukowo planuje realizować Program w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w: 

  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
  • ośrodku wsparcia, lub
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności. 

Informacji o programie udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie, ul. B. Prusa 49, tel. 58 681 8264, tel./sms kom. 514 782 338 


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa—edycja-2023