Podziękowanie dla rodziców i uczniów Centrum Językowego „MY TIME” z siedzibą w Żukowie

serce z napisem: dziękujemy

Rodzice wraz z dziećmi oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie składają najserdeczniejsze podziękowania dla uczniów Centrum Językowego „MY TIME” z siedzibą w Żukowie za przygotowanie, własnoręczne zapakowanie oraz przekazanie prezentów z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z rodzin wielodzietnych i potrzebujących z gminy Żukowo.

W imieniu obdarowanych pragniemy wyrazić wielką wdzięczność za dobre serce, pamięć oraz za bezinteresowną pomoc i życzliwość.

Podziękowania składamy również rodzicom i wszystkim innym osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację tego zadania.

Paczki trafiły do 24 dzieci.

Jeszcze raz dziękujemy!

paczki dla dzieci z gminy Żukowo na Święta Bożego Narodzenia 2022