OGŁOSZENIE  O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA NA TERENIE GMINY ŻUKOWO W 2023 ROKU

AUTYZM BEZ TABU

Zamawiający informuje, iż w dniu 28.12.2022 r. została zawarta umowa na realizację zadania  „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Żukowo w 2023 roku”  z następującym Wykonawcą:

FUNDACJA „AUTYZM BEZ TABU”

UL. KRÓLIKARNIA 5/6

80-744 GDAŃSK