ZAPROSZENIE

szkoła dla rodziców

Zapraszamy  serdecznie rodziców na cykl spotkań „Szkoła dla Rodziców” od dnia  30.01.2023r. poniedziałek godz. 18.30 , II grupa 31.01.2023r. wtorek godz. 18.30 w Szkole Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie ul. Gdańska 66 (filia) w Żukowie.

„Szkoła dla Rodziców” uczy jak radzić sobie w trudnych sprawach wychowawczych z własnym dzieckiem/dziećmi/ , tematyka m.in. rozwijanie umiejętności budowania prawidłowych relacji w różnych układach i sytuacjach międzyludzkich; trudności w wyznaczaniu i chronieniu własnych granic; emocje i uczucia (jak pomóc rozpoznać i określić przeżycia emocjonalne); sposoby rozwiązywania konfliktów; funkcja kary w wychowaniu; zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży; wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról; skuteczna pochwała i zachęta; uwrażliwianie na problematykę uzależnień;

Zajęcia finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żukowie.przewodnicząca Komisji: Gabriela Kapica- pedagog szkolny- tel.609203170-zapisujemy się telefonicznie