„POMOC POLAKOM Z UKRAINY” w 2023r. – Karta Polaka

POMOC DLA UKRAINY

FUNDACJA WOLNOŚĆ i DEMOKRACJA zaprasza uchodźców wojennych z Ukrainy z Kartą Polaka do udziału w projekcie „POMOC POLAKOM Z UKRAINY” w 2023r.
Z projektu mogą skorzystać: Posiadacze Karty Polaka i członkowie ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osoby posiadające decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji. Pod warunkiem, że z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy przybyli do Polski po 24.02.2023 r. i przebywają w Polsce (z projektu nie mogą skorzystać osoby które otrzymały w ramach projektu wsparcie w 2022 roku).

W ramach projektu można otrzymać:

 • refundację kosztów transportu
 • refundację kosztów tłumaczenia dokumentów
 • refundację kosztów uzyskania państwowego certyfikatu języka polskiego
 • refundację kosztów ewakuacji
 • bezpłatne podręczniki do nauki języka polskiego „RAZ, DWA, TRZY I PO POLSKU MÓWISZ TY!” tom
  od I do V.
 • Konsultacje indywidualne w kwestiach administracyjno-pobytowych (np. świadczeń socjalnych
  dla uchodźców, wyrobienie Karty Polaka, karty pobytu, obywatelstwa itp.)

Szczegóły dotyczące możliwości udziału w projekcie, sposobu składania wniosków oraz indywidualne
konsultacje – udzielane są w języku polskim i ukraińskim: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 pod numerami infolinii: +48 518 254 853 oraz +48 519 023 817, bądź mailowo: ukrainapomoc@wid.org.pl

Fundacja Wolność i Demokracja znajduje się pod adresem: Al. Jerozolimskie, 30/14, 00-024 Warszawa
Informacje na temat projektu dostępne są na stronie: www.wid.org.pl


ФОНД СВОБОДА I ДЕМОКРАТІЯ / FUNDACJA WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA запрошує воєнних біженців з
України до участі в проєкті „ДОПОМОГА ПОЛЯКАМ З УКРАЇНИ” в 2023 р.
Хто може взяти участь у проєкті
Власники Карти Поляка та найближчі члени їх сім’ї (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати), а
також особи, які мають рішення про отримання репатріаційної візи або рішення про підтвердження
польського походження з метою репатріації. За умови, що вони через війну в Україні приїхали і
пребувають у Польщі після 24 лютого 2022 року, але не отримувавали допомоги в рамках проєкту у 2022 році.
В рамах проєкту можна отримати:

 • відшкодування транспортних витрат
 • відшкодування витрат на переклад документів
 • відшкодування витрат на отримання державного сертифіката про знання польської мови
 • відшкодування витрат на евакуацію
 • безкоштовні підручники для вивчення польської мови „RAZ, DWA, TRZY I PO POLSKU MÓWISZ
  TY!” том I – V.
 • Індивідуальні консультації з адміністративних питань (наприклад, соціальні виплати, отримання
  Карти Поляка, карти сталого побуту, громадянства тощо)

Деталі щодо можливості участі в проєкті, способу подачі заявок та індивідуальні консультації –
надаються польською та українською мовами: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами інфолінії: +48 518 254 853 та +48 519 023 817, або електронною поштою: ukrainapomoc@wid.org.pl ФОНД СВОБОДА i ДЕМОКРАТІЯ/FUNDACJA WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA розташований за адресою: Al. Jerozolimskie 30/14, Warszawa 00-024. Інформація про проект доступна на сайті: www.wid.org.pl