Informacja o wynikach naboru na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

Na grafice logo GOPS i napis Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie

INFORMACJA o wyniku naboru na stanowisko: Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie ul. Bolesława Prusa 49, 83-330 Żukowo. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana: Pani Maria Cygert, zam. Łapino Kartuskie

Uzasadnienie dokonania wyboru: Pani Maria Cygert spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz uzyskała wymaganą ilość punktów w ramach zastosowanych metod naboru, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie Justyna Beyer – Rosener

Żukowo, dnia 21.02.2024 r.