Świadczenie DOBRY START

UWAGA! Od 01.07.2021r. nastąpiła zmiana realizatora programu (informacja poniżej)

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA, KOMU PRZYSŁUGUJE I KIEDY?

  • wysokość świadczenia – jednorazowe 300,00zł jako wsparcie dla wszystkich osób rozpoczynających rok szkolny,
  • bez względu na uzyskiwany dochód – brak kryterium dochodowego,
  • przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. rok życia,
  • dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole, do ukończenia 24 roku życia za okazaniem orzeczenia o niepełnosprawności,
  • świadczenie przyznawane jest po złożeniu stosownego wniosku,
  • wniosek może złożyć: matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU – WNIOSKI MOŻNA ZŁOŻYĆ:

UWAGA! Od 01.07.2021r. realizatorem programu „Dobry Start” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak dotychczas Gminnny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU:

  • elektronicznie czyli online w terminie od 1 lipca do 30 listopada.

KOMU NIE PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE DOBRY START?

  • dzieciom uczęszczającym do przedszkola,
  • dzieciom realizującym roczne przygotowanie do szkoły w tzw. zerówce szkolnej lub przedszkolnej,
  • studentom.