Więcej o: Przyznanie dotacji na Prowadzenie Dziennego Klubu w Żukowie i Chwaszczynie dla seniorów i osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo

Przyznanie dotacji na Prowadzenie Dziennego Klubu w Żukowie i Chwaszczynie dla seniorów i osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo

Zgodnie z zarządzeniem Nr 279/2023 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu: „Prowadzenie Dziennego Klubu w Żukowie i Chwaszczynie dla seniorów i osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo”
przyznano dotację Spółdzielni Socjalnej „Bezpieczni Podopieczni” z siedzibą w Żukowie, ul. 3 Maja 9 c, 83-330 Żukowo na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu: „Prowadzenie Dziennego Klubu w Żukowie i Chwaszczynie dla seniorów i osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo” w wysokości 582 640,00 zł.