Więcej o: Przypominamy o obowiązku wypełnienia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

Przypominamy o obowiązku wypełnienia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

Od 1 lipca 2021 istnieje obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Czego dotyczy deklaracja?

Deklaracja dotyczy źródła/ źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Więcej „Przypominamy o obowiązku wypełnienia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw”