Więcej o: OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ (nabór trwa do 17.12.2021r. godz. 13)

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ (nabór trwa do 17.12.2021r. godz. 13)

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 roku zostało umieszczone na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żukowo – ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.