Więcej o: Wybór najkorzystniejszej oferty – dożywianie dzieci ze szkół podstawowych na rok 2022

Wybór najkorzystniejszej oferty – dożywianie dzieci ze szkół podstawowych na rok 2022

W menu bocznym, zakładka ogłoszenia – konkursy, nabory i zapytania ofertowe – Nabór do komisji konkursowej – Postępowanie o udzielenie zamówienia – dożywianie dzieci ze szkół podstawowych na terenie Gminy Żukowo w 2022roku – umieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „usługi restauracyjne polegające na dożywianiu dzieci ze szkół podstawowych na terenie gminy Żukowo w 2022roku” w trybie zapytania ofertowego poniżej kwoty 130 000 zł netto. Zachęcamy do zapoznania się.