„Jesteśmy wśród Was – zrozumieć niepełnosprawność”

Kadr ze spotu "Jesteśmy wśród was - zrozumieć niepełnosprawność". Logo i herb Gminy Żukowo. Widok Urzędu Gminy w Żukowie z lotu ptaka.

Gmina Żukowo zrealizowała spot filmowy, którym chce zwrócić uwagę na zmiany, jakie powinny zajść w najbliższym otoczeniu, aby osoby z niepełnosprawnością mogły samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Dotyczy to nie tylko barier architektonicznych, ale również zmian w samym postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami – przede wszystkim należy uświadomić sobie, że wśród nas są osoby z różnymi potrzebami.

Zrozumienie potrzeb i zachowań osób z zaburzeniami i niepełnosprawnościami to krok do ich usamodzielnienia się. Chcemy pokazać, że wszyscy możemy i powinniśmy mieć równe szanse w życiu prywatnym, zawodowym czy społecznym. Pomóc w tym ma również ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która nakłada na instytucje publiczne konieczność wprowadzania zmian. Należy niwelować bariery architektoniczne, wprowadzać zmiany w komunikowaniu się, dostosować strony internetowe.

Gmina Żukowo dąży do tego, aby każdy mieszkaniec mógł funkcjonować samodzielnie. Postanowiła wprowadzić w Urzędzie Gminy w Żukowie tzw. ciche godziny (codziennie w godzinach 11:00 – 12:00), które mają pomóc osobom w spektrum autyzmu oraz z zaburzeniami sensorycznymi w bezstresowym załatwieniu spraw w urzędzie. Oczywiście w tych godzinach obsługiwani będą wszyscy klienci, ale należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie ciszy i spokoju.

Na stronie internetowej www.zukowo.pl dostępna będzie wkrótce usługa tłumacza języka migowego. To narzędzie dostępne od ręki, nie trzeba wcześniej umawiać się na wizytę. Można z niej skorzystać przez cały czas pracy urzędu i w każdym miejscu, np. w domu – wystarczy mieć dostęp do internetu. Uruchomiony zostanie także specjalny numer telefonu komórkowego, na który można wysyłać smsy oraz kontaktować się za pomocą WhatsAppa. Do oficjalnych sposobów kontaktu z urzędem dochodzi także możliwość wysyłania wiadomości poprzez Messengera Gminy Żukowo.

Wciąż trwa przystosowanie urzędu jak i jego jednostek pod względem likwidowania barier architektonicznych, cyfrowych oraz komunikacyjnych. Jednym z długofalowych planów jest przebudowa głównego budynku urzędu tak, aby zapewnić dostęp za pomocą windy na każde piętro, w tym do sali ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego. W opracowaniu jest plan działania, który w najbliższych latach ma zlikwidować wszelkie bariery w Urzędzie Gminy w Żukowie.

Zapraszamy do obejrzenia spotu: „Jesteśmy wśród Was – zrozumieć niepełnosprawność”

Ciche godziny w Urzędzie Gminy Żukowo codziennie od 11:00 do 12:00. Zachowaj ciszę, wycisz telefon. Wśród nas mogą być osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz nadwrażliwością sensoryczną. Zadbajmy o ich komfort w załatwianiu spraw w urzędzie.
Ciche godziny w Urzędzie Gminy Żukowo codziennie od 11:00 do 12:00. Zachowaj ciszę, wycisz telefon. Wśród nas mogą być osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz nadwrażliwością sensoryczną. Zadbajmy o ich komfort w załatwianiu spraw w urzędzie.