27.08.2021 r. – możliwość założenia profilu zaufanego dzięki, któremu można złożyć wniosek o świadczenie DOBRY START

Dobry Start dla ucznia - logo

W dniu 27.08.2021r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie przy ul. B.Prusa 49, będzie można założyć profil zaufany, niezbędny do złożenia wniosku o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia.

Co jest potrzebne do założenia profilu PUE ZUS ?

  • adres e-mail oraz nr telefonu komórkowego  
  • dowód osobisty/paszport

brak adresu @ uniemożliwi założenie przez nas profilu PUE ZUS

Co jest potrzebne do złożenia wniosku o  300+ ?

  • Dowód osobisty/paszport,
  • adres e-mail oraz numeru telefonu,
  • nr rachunku bankowego, na który ma być wypłacone świadczenie,
  • nr PESEL dzieci, na które ma zostać przyznane świadczenie,
  • danych szkoły (tj. nazwa oraz dane adresowe), w których uczą się dzieci.
Plakat informujący o możliwości założenia profilu zaufanego niezbędnego do złożenia wniosku o Dobry Start.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu Dobry Start: ZUS – DOBRY START