Przypominamy o nowych okresach zasiłkowych

W ramach przypomnienia od 1 sierpnia można złożyć w sposób tradycyjny tj. w siedzibie GOPS Żukowo

  • wniosek o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022
  • wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022
  • wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy 2021/2022