Wybór najkorzystniejszej oferty – Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze na rok 2022

wykrzyknik i napis: ważny komunikat

W menu bocznym, zakładka ogłoszenia – konkursy, nabory i zapytania ofertowe – zarządzenie nr 227/2021 – Nabór do komisji konkursowej – wybór najkorzystniejszej oferty 17.12.2021r. – umieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Żukowo w 2022 roku” w trybie zapytania ofertowego poniżej kwoty 130 000 zł netto. Zachęcamy do zapoznania się.