Więcej o: Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Żukowo w 2024 roku”

Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Żukowo w 2024 roku”

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł netto.

Zapytanie ofertowe nr 1

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł netto, w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Żukowie.

Przedmiot zamówienia:

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz podopiecznych z terenu gminy Żukowo świadczone w ich miejscu zamieszkania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, które obejmują w szczególności:

Więcej „Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Żukowo w 2024 roku””
Więcej o: Wybór najkorzystniejszej oferty – Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze na rok 2022

Wybór najkorzystniejszej oferty – Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze na rok 2022

W menu bocznym, zakładka ogłoszenia – konkursy, nabory i zapytania ofertowe – zarządzenie nr 227/2021 – Nabór do komisji konkursowej – wybór najkorzystniejszej oferty 17.12.2021r. – umieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Żukowo w 2022 roku” w trybie zapytania ofertowego poniżej kwoty 130 000 zł netto. Zachęcamy do zapoznania się.