Zmiana adresu Gdańskiego Centrum Świadczeń (GCŚ)

informacja

Informujemy, że 1 stycznia 2022 r. zmieni się adres siedziby Gdańskiego Centrum Świadczeń. Wszystkie komórki organizacyjne, funkcjonujące w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25, zostaną przeniesione do nowej lokalizacji przy ul. Kartuskiej 32/34.

W związku z powyższym, od początku stycznia 2022 r. korespondencję do Centrum należy kierować na następujący adres: Gdańskie Centrum Świadczeń ul. Kartuska 32/34; 80-104 Gdańsk, adres e-mail: gcs-kancelaria@gdansk.gda.pl . Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Więcej informacji na stronie Gdańskiego Centrum Świadczeń