Zmiana kryterium dochodowego w Pomocy Społecznej

informacja

UWAGA!!! Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 1296) zmianie uległo kryterium dochodowe, które od 1.01.2022r. wynosi na osobę samotnie gospodarującą 776,00zł (dotychczas wynosiło 701,00zł) , oraz na osobę w rodzinie wynosi 600,00zł (dotychczas 528,00zł).

Zmieniła się również maksymalna wysokość zasiłku stałego, która od 01.01.2022r. wynosi 719,00zł (dotychczas 645,00zł).

Więcej informacji znaleźć można na stronie gov.pl – Rozporządzenie Rady Ministrów