Więcej o: Przedłużeniu ulega termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Przedłużeniu ulega termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2023r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o niepełnosprawności orzeczenia wydane na czas określony, które zachowały ważność na podstawie art. 23 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów […], albo których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023r. zachowuje ważność do dnia 30 września 2024r., jednak nie dłużej  niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne.

Więcej „Przedłużeniu ulega termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności”
Więcej o: Zmiana kryterium dochodowego w Pomocy Społecznej

Zmiana kryterium dochodowego w Pomocy Społecznej

UWAGA!!! Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 1296) zmianie uległo kryterium dochodowe, które od 1.01.2022r. wynosi na osobę samotnie gospodarującą 776,00zł (dotychczas wynosiło 701,00zł) , oraz na osobę w rodzinie wynosi 600,00zł (dotychczas 528,00zł).

Więcej „Zmiana kryterium dochodowego w Pomocy Społecznej”