PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW

wykrzyknik i napis: ważny komunikat

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach organizują PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW

Na Państwa pytania czekać będzie pracownik Urzędu Skarbowego w Kartuzach , który będzie udzielać informacji dotyczących ulgi rehabilitacyjnej w ro zliczeniu podatkowym za rok 2021

Terminy dyżurów specjalistów : 6 , 13, 20 i 27 kwietnia 2022 r.

Osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu e – deklaracji podatkowej przez internet powinny posiadać informacje niezbędne do wypełnienia zeznania (PESEL, informacje otrzymane od płatników (np. PIT – 11), kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za 2020 r. ) .

Punkt konsultacyjny czynny będzie w godzinach od 10:00 do 12:00

Adres punktu konsultacyjnego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach ul. Mściwoja II 20 , pokój nr 101

Kontakt telefoniczny i rejestracja pod numerem telefonu: (58) 685 33 20 , 684 00 82 wew. 117 lub 118 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00