Rusza nabór do edycji projektu grupy wsparcia dla rodziców dzieci po próbie samobójczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach informuje, że trwa nabór osób do udziału w edycji projektu zajęć grupy wsparcia dla rodziców dzieci po próbie samobójczej. Rozpoczęcie zajęć planujemy w II połowie września 2022 r. Grupa wsparcia miałaby charakter 8 cyklicznych spotkań dwu godzinnych, prowadzonych przez dwóch specjalistów. Natomiast indywidualne konsultacje specjalistyczne, krótkoterminowe będą uzupełnieniem spotkań grupowych.

Założeniem projektu jest łagodzenie u rodziców negatywnych skutków kryzysu wynikającego z zachowań suicydalnych dziecka jak i pomoc samemu dziecku.

Zarys zagadnień teoretycznych // Grupa wsparcia

 1. Co to są zachowania samobójcze. Epidemiologia.
 2. Etapy: Myśli-Próba samobójcza- Samobójstwo.
 3. Powszechne mity dotyczące samobójstw
 4. Sygnały ostrzegawcze. Rozpoznawanie.
 5. Jak postępować w sytuacji kryzysu?
 6. Czynniki ryzyka i czynniki prewencyjne
 7. Zdrowie psychiczne a samobójstwo (depresja, inne zaburzenia psychiczne)
 8. Moje dziecko jest o próbie samobójczej. Co dalej?
 9. Kompetencje komunikacyjne- jak rozmawiać?
 10. Rodzina jako system- psychoedukacja.
 11. Gdzie szukać pomocy (interwencja i pomoc długofalowa).

Rodziców, którzy zdecydują się na uczestnictwo w grupie wsparcia i otrzymaniu pomocy indywidualnej dla siebie i dziecka zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobiście z Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach, ul. Piłsudskiego 4, tel. 662 016 626 od godz. 9:00 do 12:00 – osoba do kontaktu Kierownik CIK w Kartuzach Pani Anna Kuczkowska, natomiast od 16.08.2022 r. – osoba do kontaktu – psycholog Bartosz Łapa tel. 507 897 356.