Rusza nabór do udziału II edycji „Szkoły dla rodziców ” w 2022 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  – Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach informuje, że trwa nabór osób do udziału w II edycji zajęć „Szkoła dla Rodziców”. Rozpoczęcie warsztatów planujemy 9 września  2022 roku. Planowany cykl zajęć obejmuje 10 spotkań, trwających po 3 godziny, poprzedzony indywidualną konsultacją psychologiczną o charakterze diagnozującym.

Rodzice, podczas zajęć będą mieli możliwość:

  • lepszego poznania siebie, swoich zachowań, a także oczekiwań i potrzeb swoich dzieci;
  • uświadomienie sobie roli „granic” w życiu własnym, a przede wszystkim życiu dziecka;
  • opanowanie umiejętności bardziej trafnego rozpoznania i nazywania stanów emocjonalnych;
  • nauczenie się radzenia z własnymi negatywnymi emocjami i uczuciami innych;
  • poznania skutecznych sposobów motywowania dziecka do działania, do  nauki;
  • nauczenia się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów występujących na relacji dziecko-rodzic;
  • właściwego stosowania pochwały, która nie wprawia w zakłopotanie lecz mobilizuje oraz właściwego stosowania kary, która nie rani a przyczynia się do zmiany w zachowaniu dziecka.

Rodziców, którzy zdecydują się na uczestnictwo w zajęciach warsztatowych w ramach „Szkoły dla Rodziców” zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobiście z Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach, ul. Piłsudskiego 4, tel. 662 016 626 od godz. 9:00 do 12:00 – osoba do kontaktu Kierownik CIK w Kartuzach Pani Anna Kuczkowska natomiast od 16.08.2022 r. – osoba do kontaktu – psycholog Bartosz Łapa tel. 507 897 356.