Rusza nabór do II edycji grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

na białym tle czerwony odcisk dłoni i napis stop przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach informuje, że trwa nabór osób do udziału w II edycji zajęć grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Zaczynamy 7 września 2022 roku.

            Celem projektu jest pomoc psychologiczna ukierunkowana na zwiększenie sprawczości osób dotkniętych przemocą w rodzinie a w konsekwencji zatrzymanie przemocy.

Głównymi tematami będą:

– psychoedukacja na temat uwarunkowań oraz predyspozycji w relacjach przemocowych;

– zapoznanie się z mechanizmami wyuczonej bezradności;

– rozpoznawanie mechanizmów aktywujących łańcuch przemocy;

– nabywanie umiejętności związanych z pozyskaniem umiejętności wyzwalających z relacji przemocowych.

Planowany cykl warsztatów obejmuje 12 spotkań terapeutycznych w przedziale cotygodniowych 2 godzinnych spotkań.

Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobiście z Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach, ul. Piłsudskiego 4, tel. 662 016 626 od godz. 9:00 do 12:00 – osoba do kontaktu Kierownik CIK w Kartuzach Pani Anna Kuczkowska natomiast od 16.08.2022 r. – osoba do kontaktu – psycholog Bartosz Łapa tel. 507 897 356.