Więcej o: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Centrum Interwencji Kryzysowej w załączeniu przesyła informację o naborze do II edycji grupy terapeutycznej dla osób doznających przemocy domowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Centrum Interwencji Kryzysowej w załączeniu przesyła informację o naborze do II edycji grupy terapeutycznej dla osób doznających przemocy domowej

Rozpoczęcie zajęć planowane jest w dniu 13 września 2023roku.

Celem projektu jest pomoc psychologiczna ukierunkowana na zwiększenie sprawczości osób doznających przemocy domowej a w konsekwencji zatrzymanie przemocy. Głównymi tematami będą:

  • psychoedukacja na temat uwarunkowań oraz predyspozycji w relacjach przemocowych;
  • zapoznanie się z mechanizmami wyuczonej bezradności;
  • rozpoznawanie mechanizmów aktywizujących łańcuch przemocy;
  • nabywanie umiejętności związanych z pozyskiwaniem umiejętności wyzwalających z relacji przemocowych.
Więcej „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Centrum Interwencji Kryzysowej w załączeniu przesyła informację o naborze do II edycji grupy terapeutycznej dla osób doznających przemocy domowej”
Więcej o: Rusza nabór do II edycji grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Rusza nabór do II edycji grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach informuje, że trwa nabór osób do udziału w II edycji zajęć grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Zaczynamy 7 września 2022 roku.

Więcej „Rusza nabór do II edycji grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie”