Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Centrum Interwencji Kryzysowej w załączeniu przesyła informację o naborze do II edycji grupy terapeutycznej dla osób doznających przemocy domowej

na białym tle czerwony odcisk dłoni i napis stop przemocy

Rozpoczęcie zajęć planowane jest w dniu 13 września 2023roku.

Celem projektu jest pomoc psychologiczna ukierunkowana na zwiększenie sprawczości osób doznających przemocy domowej a w konsekwencji zatrzymanie przemocy. Głównymi tematami będą:

  • psychoedukacja na temat uwarunkowań oraz predyspozycji w relacjach przemocowych;
  • zapoznanie się z mechanizmami wyuczonej bezradności;
  • rozpoznawanie mechanizmów aktywizujących łańcuch przemocy;
  • nabywanie umiejętności związanych z pozyskiwaniem umiejętności wyzwalających z relacji przemocowych.

Planowany cykl warsztatów obejmuje 12 spotkań terapeutycznych w przedziale cotygodniowych 2-godinnych spotkań tj. środy od godziny 16:00 do 18:00.

Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobiście z Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach, ul. Piłsudskiego 4, tel. 662 016 626 od godz. 9:00 do 12:00 – osoba do kontaktu Kierownik CIK w Kartuzach Pani Anna Kuczkowska, natomiast od 11.08.2023r. – osoba do kontaktu – psycholog Michał Lassmann tel. 507 897 356 w poniedziałki od 13:00 do 18:00, środy od 9:00 do 12:00.