ZARZĄDZENIE NR 70/2023 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 31 marca 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w ramach Programu
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Załącznik do pobrania:

Informacje znajdą również Państwo na stronie : https://bip.zukowo.pl/a,84502,zarzadzenie-nr-702023-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2023-roku-zadani.html