Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja – POWIAT KARTUSKI

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej – Dworzec kolejowy przy ul. Piwnej 23, 83-340 Sierakowice

Szanowni Państwo,

pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kartuskim.

Harmonogram

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuję przy ul. Piwnej 23, 83-340 Sierakowice według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 08.00-12.00

Wtorek 13.00-17.00

Środa 08.00-12.00

Czwartek 13.00-17.00

Piątek 08.00-12.00

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 536 006 810

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

➢ nieodpłatną mediację

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

➢ nieodpłatną mediację

Zapraszamy na naszą stronę internetową, facebooka oraz profil youtuba, gdzie zamieszczamy materiały i filmy edukacyjne 😊 http://fundacja.togatus.pl/ oraz https://www.facebook.com/fundacja.togatus/ https://www.youtube.com/channel/UCKOKk-tWpe0cPLcEYzvm5jA/videos

Dodatkowo przesyłamy nagranie mp3 harmonogramu punktu

LINK:
https://drive.google.com/file/d/1txcqAOV54bSBiVtHxusR1683J_7pY_Ty/view?usp=sharing