Więcej o: Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.

Więcej „Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych”