Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami znajdującymi się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Refundacja podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. Znaleźć tam można również wzór wniosku oraz poradnik dotyczący refundacji.

W skrócie:

  • Refundacja poniesionych w 2023 r. kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego.
  • Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
  • wnioski wraz z załącznikami składać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie