Spotkanie dot. bezpieczeństwa seniorów – 24.04.2023 godz. 12:45 Gdynia

osoba starsza z laską i mała dziewczynka stoją pod niebieskim parasolem

Na prośbę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku przekazujemy informację o zaplanowanym w dniu 24.04.2023r. o godz. 12:45 w auli Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, ul. Kielecka 7 spotkaniu mającym na celu zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję, bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Tematem debaty będą przede wszystkim aktualne problemy społeczne zdiagnozowane lokalnie m.in. poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Tematy debaty:

  1. Bezpieczeństwo osobiste seniorów w kontekście oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka” i „na policjanta”.
  2. Regionalny System Ostrzegania.
  3. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
  4. Aplikacja „Moja Komenda”.
  5. Prawa konsumenta zawierającego umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.