Informacja o wynikach naboru.

informacja

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko: Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie ul. Bolesława Prusa 49, 83-330 Żukowo

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie dokonano wyboru kandydata.

Uzasadnienie: Do ogłoszonego naboru na wolne stanowisko pracy przystąpiła jedna osoba. W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego komisja oceniła, iż kandydat nie posiada wymaganego wykształcenia do pracy na stanowisku pracownik socjalny.

Żukowo, dnia 23 stycznia 2024 r.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie

Justyna Beyer – Rosener