Więcej o: Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej dla Gminy Żukowo „Opieka Wytchnienowa”

Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej dla Gminy Żukowo „Opieka Wytchnienowa”

Burmistrz Gminy Żukowo Zarządzeniem nr 41/2024 z dnia 14 lutego 2024r. ogłosił otwarty konkurs na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnienowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Więcej „Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej dla Gminy Żukowo „Opieka Wytchnienowa””
Więcej o: Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym, który  Fundacja Avalon po raz drugi organizuje  z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością. Tematem tegorocznej edycji jest hasło „Mam tak samo jak Ty – artystyczne sceny z życia codziennego„.  Udział w konkursie może wziąć każdy – osoby z niepełnosprawnościami i bez, uczniowie, studenci, amatorzy i  profesjonalni fotografowie; osoby dorosłe oraz młodzież od 13 roku życia.  Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne o łącznej kwocie 5000 zł oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe! Zgłoszenia do konkursu są bezpłatne.Czekamy na prace konkursowe  do 19 listopada do godziny 23:59!

Więcej „Konkurs fotograficzny”
Więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Żukowo zostało opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy – link do strony: Zarządzenie nr 227 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 03.01.2022r. do 31.12.2022r.