Więcej o: Przedłużeniu ulega termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Przedłużeniu ulega termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2023r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o niepełnosprawności orzeczenia wydane na czas określony, które zachowały ważność na podstawie art. 23 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów […], albo których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023r. zachowuje ważność do dnia 30 września 2024r., jednak nie dłużej  niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne.

Więcej „Przedłużeniu ulega termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności”
Więcej o: Projekt – „Dbam o swoje zdrowie psychiczne! Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w czasie epidemii SARS-Co-V-2”

Projekt – „Dbam o swoje zdrowie psychiczne! Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w czasie epidemii SARS-Co-V-2”

Fundacja Edukacji Nowoczesnej organizuje kolejną edycję projektu psychologicznego skierowanego do osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie oraz dziękujemy za zainteresowanie!

Więcej „Projekt – „Dbam o swoje zdrowie psychiczne! Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w czasie epidemii SARS-Co-V-2””