Więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021

Informujemy, że rozpoczęła się kwalifikacja klientów do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021. Od 01 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone zmiany w wytycznych dotyczących realizacji PO PŻ – Podprogram 2021 w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego.
Oznacza to, że z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i osiągają dochody nieprzekraczające 220% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej.

Więcej „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021”