Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021

informacja

Informujemy, że rozpoczęła się kwalifikacja klientów do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021. Od 01 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone zmiany w wytycznych dotyczących realizacji PO PŻ – Podprogram 2021 w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego.
Oznacza to, że z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i osiągają dochody nieprzekraczające 220% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej.

W związku z tym kryteria w POPŻ Podprogram 2021 od 01.01.2022 roku na poziomie 220% będą wynosić:

 • 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
 • 1.320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Pomoc żywnościowa wydawana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie, ul. B. Prusa 49

GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU jest udzielenie wsparcia osobom potrzebującym poprzez cykliczne przekazywanie paczek żywnościowych.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: styczeń – lipiec 2022

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH: Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje artykuły spożywcze z różnych grup towarowych w łącznej ilości ok 24,17 kg w tym:

 1. Makaron jajeczny świderki 4,5 kg,
 2. Mleko UHT 5 l,
 3. Groszek z marchewką 3,2 kg,
 4. Koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
 5. Powidła śliwkowe 1,5 kg,
 6. Filet z makreli w oleju 0,85 kg,
 7. Szynka drobiowa 1,8 kg,
 8. Cukier biały 4 kg,
 9. Kasza jęczmienna 1 kg,
 10. Szynka wieprzowa mielona 1,2 kg

Razem 24,17 kg. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów (co najmniej trzech) z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż założono (większa od liczby, dla której zabezpieczono żywność), dopuszcza się zmniejszenie zestawu dla 1 osoby końcowego, nie więcej niż 70 % jego całkowitej ilości, to jest ok 16,2 kg.

Żywność jest wydawana w ramach programu POPŻ nieodpłatnie.

SKARGI – W sprawach spornych, niejasnych, nieuregulowanych należy się skontaktować z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie, lub z właściwym terytorialnie koordynatorem Programu FEAD tj. Biurem Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS ul. Garbary 12/13, 80-827 Gdańsk, tel. (58)301-32-73, e-mail: biuro@pkpsgdansk.pl lub Biurem Rady Naczelnej PKPS, tel. (22) 301-32-73, e-mail: rada.naczelna@pkps.org.pl albo bezpośrednio z koordynatorem Rady Naczelnej, tel. (22) 622 64 36, e-mail: m.jakonowicz@pkps.org.pl

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

POPŻ LOGO