Więcej o: Zarządzenie nr 263/2021 – usługi opiekuńcze na 2022

Zarządzenie nr 263/2021 – usługi opiekuńcze na 2022

ZARZĄDZENIE NR 263/2021 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej: „Świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Więcej „Zarządzenie nr 263/2021 – usługi opiekuńcze na 2022”