Więcej o: Bezpłatne webinarium dla seniorów i ich opiekunów – 22.01.2024r.

Bezpłatne webinarium dla seniorów i ich opiekunów – 22.01.2024r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 22 stycznia 2024 roku (17:00-18:30). Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: www.knf.gov.pl

Więcej „Bezpłatne webinarium dla seniorów i ich opiekunów – 22.01.2024r.”