Bezpłatne webinarium dla seniorów i ich opiekunów – 22.01.2024r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 22 stycznia 2024 roku (17:00-18:30). Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: www.knf.gov.pl

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.
Celem spotkania online (webinarium) jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy na temat zagrożeń na rynku finansowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.
Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.
Udział w webinarium jest bezpłatny.

Plakat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przy współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Policji . Webinarium dla seniorów i ich opiekunów 22 stycznia 2004 roku, 17:00 - 18:30 Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie. W ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR