Więcej o: Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Żukowo na lata 2023-2027

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Żukowo na lata 2023-2027

Zapraszamy Mieszkańców gminy Żukowo do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Żukowo na lata 2023-2027”, wskazujący kierunki oraz cele strategiczne określające sposoby rozwiązywania problemów społecznych w perspektywie najbliższych pięciu lat.

Więcej „Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Żukowo na lata 2023-2027”