Więcej o: Przedłużeniu ulega termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Przedłużeniu ulega termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2023r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o niepełnosprawności orzeczenia wydane na czas określony, które zachowały ważność na podstawie art. 23 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów […], albo których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023r. zachowuje ważność do dnia 30 września 2024r., jednak nie dłużej  niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne.

Więcej „Przedłużeniu ulega termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności”