VIII Pomorskie Obchody Światowego Dnia FAS/FASD

w ciąży nie piję alkoholu

Urząd Miasta Kwidzyn oraz Fundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” mają zaszczyt zaprosić Państwa na VIII Pomorskie Obchody Światowego dnia FAS/FASD

W ramach obchodów odbędą się:

 1. Konferencja online „Pomoc dziecku i nastolatkowi z FASD oraz ich rodzicom /opiekunom” 24.09.2021r. godz. 9:00 – 14:00
  1. mgr Małgorzata Tomanik „Model interwencji opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży z FASD”
  2. mgr Monika Guziecka „Wspieranie rozwoju dzieci ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych”
  3. mgr Agnieszka Hartung „Zaburzenia w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci z FASD”
  4. mgr Ewa Redmer „Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci z FASD”.
 2. Webinaria – 28.09.2021r. godz. 16:00 – 21:00
  1. mgr Monika Guziecka „Opieka i wychowanie dziecka z FASD w praktyce – praca nad postawą rodzicielską i podejściem do dziecka; rozpoznanie i zaspakajanie potrzeb dziecka”
  2. mgr Małgorzata Tomanik „Analiza zachowania dzieci i młodzieży z FASD oraz strategie postępowania”

REJESTRACJA: fundacja@wschodzaceslonce.org.pl kontakt tel.: 605 071 761

Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zadanie publiczne „W ciąży – ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS/FASD. Edycja VI.” współfinansowane przez Województwo Pomorskie.

Więcej informacji o prelegentach oraz osobach prowadzących webinaria:

 1. mgr Małgorzata Tomanik – członek Rady Programowej Fundacji „Wschodzące Słońce”. Doktorantka na uczelni w Holandii, polka zamieszkała w Kanadzie. Od 15 lat zajmuje się problematyką FASD, założycielka Poradni „Parenting Paradigm” oraz pracownik kluczowy (Key Worker FASD). Współpracuje z opiekunami oraz rodzinami dzieci i młodzieży z FASD, ich zespołami opiekuńczo-terapeutycznymi, oraz placówkami edukacyjnymi. Przeprowadziła liczne szkolenia (warsztaty, wykłady) dla pracowników służby zdrowia, pedagogów, psychologów, terapeutów, policjantów oraz funkcjonariuszy służb więziennych w Kanadzie. Od 2013 r. współpracuje z polskimi środowiskami zajmującymi się problematyką FASD, promuje wprowadzenie zintegrowanego, kompleksowego systemu opieki opartego na koncepcji pracy transinterdyscyplinarnej według modelu amerykańsko-kanadyjskiego. W latach 2013 – 2019 współpracowała z Państwową Agencją Rozwiązywania    Problemów     Alkoholowych                          (m.in.     współautorka   polskich    standardów diagnostycznych FASD).
 2. mgr Monika Guzicka – terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga”. Pracuje w Specjalistycznej Poradni FAS prowadzonej przez Zachodniopomorską Fundację Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” w Szczecinie. Zajmuje się diagnozą FASD. Prowadzi terapię dzieci z FASD – m. in. metodą integracji bilateralnej. Prowadzi grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z FASD. Jest rodziną zastępczą dla chłopca z FAS.
 3. mgr Agnieszka Hartung – pedagog, terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga”. Pracuje w Specjalistycznej Poradni FAS prowadzonej przez Zachodniopomorską Fundację Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” w Szczecinie. Zajmuje się diagnozą FASD, opracowuje domowe programy terapeutyczne dla dzieci z FASD, prowadzi terapię tych dzieci, m. in. metodą integracji sensorycznej. Prowadzi szkolenia dla specjalistów i rodziców zastępczych dotyczące FASD.
 4. mgr Ewa Redmer – pedagog, terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga”. Pracuje w Specjalistycznej Poradni FAS prowadzonej przez Zachodniopomorską Fundację Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” w Szczecinie. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z FASD. Prowadzi szkolenia dotyczące problematyki FASD dla rodzin zastępczych, pedagogów, psychologów, nauczycieli, kuratorów sądowych.
HERB WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Zadanie współfinansowane przez Województwo Pomorskie.