Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie usług opiekuńczych  

Logo Biuletynu Informacji Publicznej z biało czerwoną flagą i napisem BIP

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Żukowo w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Zarządzenie nr 257/2023 Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Treść zarządzenia można pobrać również z pliku znajdującego się poniżej.