Więcej o: Przyznanie dotacji na usługi opiekuńcze

Przyznanie dotacji na usługi opiekuńcze

Zgodnie z Zarządzeniem nr 280/2023 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2024 w zakresie pomocy społecznej:” Świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” przyznano dotację Spółdzielni Socjalnej „Bezpieczni Podopieczni” 83-330 Żukowo, ul. 3 Maja 9C na „Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. w wysokości 774 000,00zł

Więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie usług opiekuńczych   

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie usług opiekuńczych  

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Żukowo w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Zarządzenie nr 257/2023 Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Więcej „Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie usług opiekuńczych  „
Więcej o: ZARZĄDZENIE NR 261/2022- usługi opiekuńcze na 2023

ZARZĄDZENIE NR 261/2022- usługi opiekuńcze na 2023

ZARZĄDZENIE NR 261/2022 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej: „Świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:
§ 1
Przyznaję dotację Spółdzielni Socjalnej „Bezpieczni Podopieczni” 83-330 Żukowo ul. 3 Maja 9 C na „Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” w wysokości 732 580,00 zł.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
Wojciech Kankowski

Zarządzenie zostało również opublikowane na stronie internetowej – https://bip.zukowo.pl/a,83975,zarzadzenie-nr-261-w-sprawie-przyznania-dotacji-organizacji-pozarzadowej-na-realizacje-zadania-publi.html

Więcej o: Zarządzenie nr 263/2021 – usługi opiekuńcze na 2022

Zarządzenie nr 263/2021 – usługi opiekuńcze na 2022

ZARZĄDZENIE NR 263/2021 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej: „Świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Więcej „Zarządzenie nr 263/2021 – usługi opiekuńcze na 2022”