Przyznanie dotacji na usługi opiekuńcze

informacja

Zgodnie z Zarządzeniem nr 280/2023 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2024 w zakresie pomocy społecznej:” Świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” przyznano dotację Spółdzielni Socjalnej „Bezpieczni Podopieczni” 83-330 Żukowo, ul. 3 Maja 9C na „Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. w wysokości 774 000,00zł