Więcej o: Realizacja zadania: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy Żukowo w 2024 roku

Realizacja zadania: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy Żukowo w 2024 roku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ” Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy Żukowo w 2024 roku” w trybie zapytania ofertowego poniżej kwoty 130 000 zł netto.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Fundacja „Autyzm bez Tabu” ul. Królikarnia 5/6, 80-744 Gdańsk

Więcej „Realizacja zadania: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy Żukowo w 2024 roku”
Więcej o: Przyznanie dotacji na Prowadzenie Dziennego Klubu w Żukowie i Chwaszczynie dla seniorów i osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo

Przyznanie dotacji na Prowadzenie Dziennego Klubu w Żukowie i Chwaszczynie dla seniorów i osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo

Zgodnie z zarządzeniem Nr 279/2023 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu: „Prowadzenie Dziennego Klubu w Żukowie i Chwaszczynie dla seniorów i osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo”
przyznano dotację Spółdzielni Socjalnej „Bezpieczni Podopieczni” z siedzibą w Żukowie, ul. 3 Maja 9 c, 83-330 Żukowo na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu: „Prowadzenie Dziennego Klubu w Żukowie i Chwaszczynie dla seniorów i osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo” w wysokości 582 640,00 zł.

Więcej o: Przyznanie dotacji na usługi opiekuńcze

Przyznanie dotacji na usługi opiekuńcze

Zgodnie z Zarządzeniem nr 280/2023 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2024 w zakresie pomocy społecznej:” Świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” przyznano dotację Spółdzielni Socjalnej „Bezpieczni Podopieczni” 83-330 Żukowo, ul. 3 Maja 9C na „Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. w wysokości 774 000,00zł